Free download Zabluda Svetog Sebastijana é PDF, eBook or Kindle ePUB free10 thoughts on “Zabluda Svetog Sebastijana

 1. says:

  Uspjela sam je završiti taman na vrijeme uoči večerašnjeg razgovora s autorom koji ću voditi u najvećoj instituciji

 2. says:

  Nema zvezdiceNešto ovoliko besmisleno ne može da se oceni

 3. says:

  Roman je svakako vredan čitanja i mislim da neću preterati ako kažem da je u čitavim segmentima fascinantan Ono što Tabašević čini s jezikom slično je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i Čovek je veliki fazan na o

 4. says:

  Ljubavna afera Crnjanskog i Herte MilerOdavno nisam čitao nešto tako mračno zagušljivo i uznemirujuće Treba se izbor

 5. says:

  Prava jezička poslastica Roman koji traži fokus sve vrijeme Da se čita u dahu ne može Morala sam nekako ići lagano da upijem svaki dio da kraj nađem na početku To što radi sa riječima stvarno nije mala stvar na trenutak pomislim da im promišljeno traži mjesto a onda u narednom času imam utisak da su se eto slučajno tu obrele Definitivno vrijedan pažnje a svakako i NIN ove nagrade Deca koja plač

 6. says:

  Najveći problem u pristupu KNJIŽEVNOM stvaralaštvu Vladimira Tabaševića je paradoksalno NEKNJIŽEVNE prirode Stiče se utisak da je o njegovom DELU nemoguće govoriti bez upućivanja u LIK Otuda me i ne čudi činjenica da o NJEMU a ne o njegovom DELU najoštrije govore oni koji ga uopšte nisu čitali Upravo zato me i rastužuje uverenje da bi se roman Zabluda Svetog Sebastijana dopao mnogima koji ga zbog silnih

 7. says:

  Vidim da je nekima autobiografsko u Tabaševićevim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pročitane njegove knjige imam radikalno drugačiji stav autobiografsko je jedino što u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu što će u buduće da piše treba da se što je moguće direktnije i bukvalnije drži

 8. says:

  Kao što je Ema u svemu tražila poetske odbljeske tako i Tabašević rastače sve svakodnevno u jedan novi izmaštani prostor a to postiže nesvakidašnjim metaforama njegov poetski alat je udarački i čini podnošljivim provlačenje kroz

 9. says:

  Ukoliko izdržite svu navalu sećanja emocija reči kroz koju se teško probija kroz prvih stotinak strana otvoriće vam se jedna neverovatna zanimljiva i očekivano odlična priča Tabašević je stvarno majstor karakterizacije li

 10. says:

  Ovaj treći roman kao da predstavlja sintezu prethodna dva Pa kao i Misisipi i to na tematskom nivou koji se bavi recepcijom rata i j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ç Vladimir Tabašević

Pre nego što je postao svetac Sveti Sebastijan je bio vođa pretorijanske garde koja je progonila hrišćane Kao vojnik kad je mogao on ih je spasavao od sigurne smrti Ali kad to nije mogao hrabrio ih je da stradaju za hrišćanstvo skrivajući u svom srcu nadu da će vera opstati i jačati upravo kroz žrtvu na koju ih je tajno podstrekivaoUzimajući kao podtekst pri. Roman je svakako vredan itanja i mislim da ne u preterati ako ka em da je u itavim segmentima fascinantan Ono to Taba evi ini s jezikom sli no je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i ovek je veliki fazan na ovom svetu impresivno sna no te ko i zabavno to je tekst sa kojim se treba rvati i klati Me utim nakon dve tre ine romana dogodio mi se isti problem kao i sa Tiho te e Misisipi i Pa kao ili ja gubim koncentraciju od tolike borbe a elim da ostanem na nogama i da ne pravim pauzu ili nastaje neka tekstualna izofrenija koju ni odmoran ne bih umeo da ispratim Druga zamerka se odnosi na utisak da Taba evi ve tre i put pi e isti roman To svakako ne zna i da je u prva dva sve re eno i da je ovaj bespotreban ali je ovaj ablon sa de akom odrastanjem i ratom ve dovoljno eksploatisan i mislim da je vreme za ne to druga ije

Free download Zabluda Svetog Sebastijana

Zabluda Svetog Sebastijana

Ju kao pravednici i kao žrtve autor ispisuje priču o ratu devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije ali i priču o savremenim zabludama u kojima se sećanja neprestano preobražavaju Pisan neobuzdanim i razigranim jezikom roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste „dobri“ i da ste „hteli sve najbolje“. Ukoliko izdr ite svu navalu se anja emocija re i kroz koju se te ko probija kroz prvih stotinak strana otvori e vam se jedna neverovatna zanimljiva i o ekivano odli na pri a Taba evi je stvarno majstor karakterizacije likova kroz stil tempo re enicu Moja ose anja su se kretala u rasponu od ta ja ovo itam do ovo je neverovatno Sigurna sam da je ovo delo koje e se dugo itati i imati svoje sledbenike

Read ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ç Vladimir Tabašević

ču o Svetom Zabluda Svetog MOBI #224 Sebastijanu Vladimir Tabašević u svom novom romanu problematizuje fenomen žrtve i zablude o njoj Zablude o nama koji „činimo dobro“ zablude o našim pravedničkim nastojanjima zablude u kojima često držimo druge kako bi naše „spasiteljske misije“ imale „publiku“ Poigravajući se sa likovima koji se samodoživljava. Prava jezi ka poslastica Roman koji tra i fokus sve vrijeme Da se ita u dahu ne mo e Morala sam nekako i i lagano da upijem svaki dio da kraj na em na po etku To to radi sa rije ima stvarno nije mala stvar na trenutak pomislim da im promi ljeno tra i mjesto a onda u narednom asu imam utisak da su se eto slu ajno tu obrele Definitivno vrijedan pa nje a svakako i NIN ove nagrade Deca koja pla u sama nose u sebi nadu te u od kitaKad masku stavi strah se najvi e vidi Uvek nas pla i ono to se najavljuje iza naizgled bezbri nih licaSvi ljudi pisci umetnici izlu uju me jer nekako znam da u njihovim glavama teku misli koje su u skladu sa svetom a ludilo je ba to kada misli da tu e misli teku bolje lep e ta nije normalnije nego tvoje to teku da teku onako kako ti misli da bi i tvoje trebalo da teku Kad ne razume svoje misli i gre kom se boji toga