SUMMARY ´ Uzice sa vranama

DOWNLOAD Uzice sa vranama

Rskog dara Sam autor nazvao je svoj roman „pričom o gradu koja hoće da bude priča o narodu“ Užice i njegova istorija koriste se samo kao konkretna.

FREE DOWNLOAD Ã THECOLCHESTERCIRCLE.CO.UK é Ljubomir Simović

Uzice sa vranama

Knjiga koja žanrovski stoji na pola puta između hronike i romana – svedoči da je LJubomir Simović pisac nesumnjivog pripovedačkog odnosno romansije.

Ljubomir Simović é 1 SUMMARY

Pojedinost čija tragička dimenzija prerasta u simboličku sliku univerzalnih vrednostiHronika koja je povremeno roman i roman koji je povremeno hronika.