REVIEW Ë Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam


 • Paperback
 • 243
 • Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam
 • Trần Văn Thọ
 • Vietnamese
 • 02 September 2018
 • null

5 thoughts on “Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

 1. says:

  Một cuốn sách kinh tế viết với văn phong đơn giản dễ hiểu mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được Tuy nhiên đối với tôi tác phẩm này không chỉ đơn thuần phân tích mổ xẻ những mổ xẻ sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam sự bạc nhược kém cỏi của hệ thống uan chức những điểm yếu cố hữu của thế chế mà nó làm sống

 2. says:

  Một uyển sách hay về kinh tế đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 trở lại đây đặt trong tương u

 3. says:

  Một cuốn sách nhỏ nhưng phân tích tổng uát nhất nhưng không kém phần chi tiết về các vấn đề nóng của nền kinh tế VN hiện nay của GsTrần Văn Thọ Bác Thọ thì đã uá uen thuộc và nổi ti

 4. says:

  Đúng như lời nhận xét ở bìa 4 của TS Lê Đăng Doanh đây là những bài viết tâm huyết của tác giả Trần Văn Thọ về các mặt yếu kém các cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam và một số định hướng giải pháp mà theo tác giả có thể giúp vượt ua những khó khăn và thực trạng phát triển lệch lạc hiện thời để đưa Việt Nam trở

 5. says:

  1 cuốn sách tối cần thiết cho bất kì 1 người là người Việt namuan tâm hay không uan tâm kinh tế Việt NamMột cuốn sách rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tếcố vấn cho chính phủ sử dụng để từ đó đưa ra những chính sách cần thiết để khôi phục và

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trần Văn Thọ Ú 1 REVIEW

Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

Cuốn sách này ra đời thời gian eBook #9734 nhân dịp Việt Nam kỉ niệm năm ngày chấm dứt chiến tranh và gần năm từ khi có Đổi mới Đánh giá thành uả phát t. M t cu n s ch kinh t vi t v i v n phong n gi n d hi u m b t k ai c ng c th c c Tuy nhi n i v i t i t c ph m n y kh ng ch n thu n ph n t ch m x nh ng m x s t t h u c a n n kinh t Vi t Nam s b c nh c k m c i c a h th ng uan ch c nh ng i m y u c h u c a th ch m n l m s ng d y l ng t t n tinh th n d n t c tr c v n m nh c a t n c i chi u con ng ph t tri n c a Vi t Nam v i c c u c gia kh c trong khu v c ASEAN v ng ng ch ra r ng h n bao gi h t ch ng ta c n t p trung m i ngu n l c n m l y c h i ph t tri n tr c khi nh ng th i c i ua v ph i i th m t nh t v i th p k n a

READ & DOWNLOAD º THECOLCHESTERCIRCLE.CO.UK Ú Trần Văn Thọ

Riển trong năm ua phân tích những thách thức hiện nay và đề khởi đổi mới tư Cú sốc PDF or duy và chiến lược cho giai đoạn mới là ba phần chính của cuốn. M t uy n s ch hay v kinh t i ngo i Vi t Nam trong giai o n t 2000 tr l i y t trong t ng uan so s nh v i c c n c ch u C c b i vi t ng n g n ng n t dung d N i dung g m c c ch ch nh c a m ng kinh t i ngo i thu h t FDI s d ng ODA c c u lao ngNg i c c m nh n c t m huy t c a gi o s Tr n V n Th i v i s ph t tri n c a n c nh ua c c trang vi t

READ Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

Sách Ngoài ra có chín phụ trang về các vấn đề văn hóa giáo dục lịch sử những khía cạnh có liên uan đến vấn đề phát triển bền vững của nền kinh tế. M t cu n s ch nh nh ng ph n t ch t ng u t nh t nh ng kh ng k m ph n chi ti t v c c v n n ng c a n n kinh t VN hi n nay c a GsTr n V n Th B c Th th u uen thu c v n i ti ng r i Nh ng c cu n n y m i c m nh n c l ng y u n c v t m huy t s c s i c a b c tr c c c v n v m c a u c gia V v n phong l i vi t c a b c r t gi n d d hi u s u s c m bao u t Th c s so s nh l kh p khi ng nh ng m nh c m nh n ph ng ph t tinh th n c a Fukuzawa trong Khuy n h c c l do i m chung c a c c t c gi u l tr th c c t i v t m huy t mu n thay i t n c th c s mong mu n n c m nh tr th nh 1 u c gia th ng ng trong lu n th c c s nh c khi n c m nh b t t l i trong d ng ch y ph t tri n c a th gi i ng i V n i dung ch c th n i l t m nh n ng n c a GsTh c l i tr c nhi u n m t m ch c n m khi c c nguy c hi n h u v th m ch ang l current issues g n y c v m i c ch VN nh ch a gi u gi B y thu nh p trung b nh s d ng ODA v FDI c b c Th khuy n c o t h ng n m tr c i v i nh ng ng i kh ng uen thu c v i c c thu t ng kinh t y v n l cu n s ch d hi u d c v i t duy v t m nh n ng n c a m t tr th c y u n c ng vai tr l m t ng i uan s t t xa v n lu n theo s t t nh h nh trong n c Gi m c c uan ch c ai c ng c v hi u cu n n y D