เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1 review è 103


 • Paperback
 • 192
 • เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1
 • ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • Thai
 • 06 September 2019
 • null

9 thoughts on “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1

 1. says:

  เล่มแรกเป็นเล่มที่ชอบที่สุดตามอ่านมาตั้งแต่ยังลงในสตรีสารสำหรับเรื่องนี้ ให้สา

 2. says:

  อ่านรอบที่สองแล้วก็ยังรู้สึกชอบอยู่ค่ะ ถึงวิธีกา

 3. says:

  เล่าเป็นตอนสั้นๆ สนุกดีค่ะ อ่านแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆ บางอย่างก็ยังมีให้เห็นแต่เนื่องจากตอนสั้นๆ เวลาเล่าในตอนจะเปลี่ยนเ

 4. says:

  เข้าไปอ่านยังไงครับ

 5. says:

  t

 6. says:

  ชอบมาก อ่านเพลิน บางอย่างเราเคยกินนะ แต่ไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไร จนได้มาอ่านเล่มนี้

 7. says:

  Like to read

 8. says:

  Vary good

 9. says:

  ffgddddagaregaergearfgadadfg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ✓ 3 read & download

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1

นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาล ที่ถึงรัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สารจารีตนิยมสมัยในรูปแบบการเขียนแบบสนทนา เล่าสู่กันฟังในสำน

read & download à eBook or Kindle ePUB ✓ ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วนการเขียนที่ใช้คำง่ายๆ จนผู้อ่านสามารถที่จะมองและมีวิสัยทัศน์จากตัวอักษรออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ffgddddagaregaergearfgadadfg

read & download เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบ เป