Die Idee der Universität Read & Download ↠ 5

review Die Idee der Universität

Ý niệm đại học là một trước tác uan trọng của triết gia Karl Jaspers Die Idee PDF và đã được dịch sang tiếng Việt vào năm ngoái Hà Trọng Vũ và Mai Sơn dịch Đại học Hoa Se.

Read & Download Ð PDF, eBook or Kindle ePUB free Ú Karl Jaspers

Die Idee der Universität

N và Hồng Đức xuất bản Bản dịch tiếng Việt chưa đến trang khổ nhỏ nhưng có đến hai lời giới thiệu của hai người rất danh tiếng trong giới triết học Việt Nam một c?.

Karl Jaspers Ú 5 Read

?a dịch giả nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn và một của Giáo sư Lê Tôn Nghiêmlàm bằng đại học Cả hai lời giới thiệu ngay ở đầu đề đã không ngần ngại khẳng định rằn. tmeBabelBookReview instagramcomBabelBookReview


5 thoughts on “Die Idee der Universität

 1. says:

  دانشگاه تنها مکانی است که در آن ، با پذیرش دولت و جامعه ، دوره ای خاص می تواند روشن ترین خود آگاهی ممکن را ایجاد کند و گسترش دهد مردم می توانند در آن تنها به قصد جست و جوی حقیقت جمع شوند زیرا این حقی بشری است ک انسان ها بتوانند در جایی بی هیچ قید وشر

 2. says:

  دانش‌گاه، آن‌گونه که باید باشد ایده‌ای عملی که دست یافتن به آن ناممکن نییت و تنها نیازمند جامعه‌ای دموکراتیک است و دانش‌جویان و اساتیدی دغدغه‌مند ایده‌ای که دست‌یابی به آن تنها نیازمن

 3. says:

  ‍ ❑ آزادی دانشگاهایدهٔ دانشگاه در پایان دیکتاتوری هیتلر و در زمانهٔ آوار شدن بدترین فجایع از از درون و بیرون بر سر دانشگاه نوشته شد فجایعی که سقوط اخلاقیِ بیشتر دانشجویان و استادان آلمانی را در پی داشت و چنان فضای تاریک و ملته

 4. says:

  All democracies demand common public education because nothing makes people so much alike as the same education It is possible over that an excellent scholar may not be able to find a place for himself within the established departmental divis

 5. says:

  I want to read this book